Wzrastać w mądrości ku wiedzy, prawdzie, dobru i pięknu.

 

W piątek, 15 marca 2019 r. odbyło się w III LO szkolenie w zakresie samobadania piersi w ramach programu profilaktyki raka piersi „Różowa wstążeczka”. To już po raz szesnasty dziewczęta z klas drugich szkoliły się w naszej szkole w tym zakresie. W ramach tego szkolenia odbyła się m.in. prelekcja wiceprezes Grudziądzkiego Klubu Amazonek, pani Katarzyny Majk,  pokaz filmu instruktażowego i ćwiczenie umiejętności poszukiwania guzka piersi na specjalnych przeznaczonych do tego celu fantomach. Podczas tego spotkania rozstrzygnięty został również konkurs wiedzy o nowotworach. Najlepszą wiedzą w tym zakresie wykazały się: Julia Szymańska ( II a ) i Monika Babecka ( II b ).  Serdecznie gratulujemy im zwycięstwa.
Celem nadrzędnym powyższych działań jest zachęcenie dziewcząt i ich mam, aby dbały o siebie i swoje zdrowie. Ważne jest, aby już w szkole średniej uczennice zostały przygotowane do samobadania piersi i aby ten nawyk został im przez całe życie.  Osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia – p. Barbara Stopikowska

 

Wyróżniają nas:

 

 

 

­