Informujemy, że nowe terminy rekrutacji oraz zasady przyjęcia do klas pierwszych dostępne są w zakładce "Rekrutacja".

Informujemy, że dni 8, 9, 10 czerwca 2020 r. w związku z pisemnym egzaminem maturalnym z j. polskiego , matematyki i j. angielskiego są dniami wolnymi od zdalnych zajęć dydaktycznych . Przypominamy także, że 11 i 12 czerwca 2020 r. to także dni wolne od zajęć dydaktycznych w związku z obchodami Bożego Ciała.

Nie drżyj nigdy wobec ciosu, nie załamuj rąk w potrzebie, ale słuchaj serca głosu i odważnie idź przed siebie ! 

Z okazji Dnia Dziecka składamy naszym uczniom życzenia wszelkiej pomyślności ! Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz pracownicy szkoły.

Wszystkich przystępujących do egzaminu maturalnego prosimy o zapoznanie się z następującym dokumentem:  Najważniejsze informacje dotyczące matury 2020 r. Ponadto informujemy ze każdy uczeń przystępujący do egzaminu maturalnego  zobowiązany jest do dostarczania  poniższego oświadczenia przed KAŻDYM zdawanym pisemnym egzaminem maturalnym.   Oświadczenie można pobrać tutaj lub napisać odręcznie. Poprawka w treści dotyczy godziny egzaminu poprawkowego 8 września 2020 r. (Opublikowano 22 maja 2020 r.; popr. 29.05.2020). Absolwenci z lat ubiegłych informację o egzaminie otrzymają na podany e-mail po 1 czerwca 2020 r.

Z wielką przyjemnością informujemy, że szkolny konkurs filmowy o naszym Patronie został rozwiązany. Oto jego wyniki: I miejsce zajął  Aleksander Han z kl. Icp, II miejsce - Karolina Małszycka z kl. IIa. Wyróżnienia otrzymali Karolina Różyńska z kl. IIb i Michał Moszczyński z kl. Iag, natomiast  dyplomy Agata Marachowska kl. Ibp,  Alicja Kiełbasa z kl. Iag oraz Amelia Dudzik z kl. Ibp. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Praca Aleksandra zostanie dzisiaj umieszczona na stronie internetowej w zakładce "Patron". Nagrody to piękne albumy o Janie Pawle II, okolicznościowe kubki oraz dyplomy, które spokojnie czekają na wręczenie. 

Kliknij: Nie zastąpi Ciebie nikt 

 

Uczniowie klas III proszeni są o zwrot wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej  pomiędzy  godz.  8.30  a 14.30 w następującym porządku:

kl. III a – 19 maja 2020 r.,
kl. III b -  20 maja 2020 r.
kl. III c - 21 maja 2020 r. 

Książki należy składać do wyznaczonego miejsca w korytarzu przy wejściu  do szatni. Nie ma potrzeby zostawiania informacji o nazwisku czytelnika.
W piątek, 22 maja 2020 r.  do godz. 15.00  zostanie wysłana informacja  do uczniów, którzy nie zostaną rozliczeni w podanym terminie; brak informacji tego dnia oznaczać będzie rozliczenie się i podpisanie obiegówki  przez bibliotekę.  

 

 

 

­