Młodzież klas mundurowych Związku Strzeleckiego Strzelec ma zaszczyt zaprosić grono pedagogiczne, rodziców i uczniów naszej szkoły na przysięgę Strzelców JS 3301 w Grudziądzu, która odbędzie się 12 listopada 2019 r. o godz. 12.35 na dziedzińcu III LO.

11 listopada 2019 r. o godz. 18.00 Muzeum zaprasza do udziału w koncercie "Wolność jest w nas". W programie m.in. utwory Jacka Kaczmarskiego i Edwarda Stachury w wykonaniu Jakuba Blokesza i Dominiki Kierpiec-Kontny. Natomiast w naszej szkole biblioteka zaprasza w czasie przerw do sprawdzenia swojej wiedzy o hymnie i symbolach narodowych 8 i 12 listopada 2019 r. Uczestnicy otrzymają drobne upominki, zwycięzcy dyplomy i nagrody.

Uwag! Od 4 listopada obowiązuje nowy plan lekcji, który został opublikowany 30.10.2019 r. (w stopce strony).

Z okazji Imienin Patrona szkoły - Jana Pawła II - w poniedziałek (4 listopada 2019 r.) uczniowie noszący imię Karol i Karolina zaproszeni zostali na słodki poczęstunek do biblioteki szkolnej w czasie dużej przerwy, gdzie spotkają się z dyrekcją szkoły i księżmi katechetami, by wspólnie uczcić pamięć o Janie Pawle II.  

W dniach 21 - 23 października 2019 r. odbyły się Mistrzostwa Miasta Grudziądza w piłkę ręczną chłopców.  Reprezentacja naszej szkoły zajęła III miejsce ! Gratulujemy drużynie w składzie: Remigiusz Karwasz,   Dominik Deja, Jakub Polenik, Bartłomiej Polenik, Krzysztof Osiewicz -  z kl. III c, Kacper Kurzawa, Dorian Mielewczyk, Patryk Żuraw - z kl. III b, Przemysław Kalinowski, Jakub Tyda z kl. II c, Nikodem Studański z kl. I bg, Maciej Woroniecki kl. I cp.

Zajęcia realizowane będą w r. szk. 2019/2020 oraz 2020/2021 w ramach projektu unijnego „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu” w 8-osobowych grupach.
Regulamin uczestnictwa i rekrutacji wraz z załącznikami dostępny jest w sekretariacie szkoły, bibliotece szkolnej oraz pod adresem: https://projekty.syntea.pl/organizacja-zajec-pozalekcyjnych-w-szkolach-podstawowych-i-ponadpodstawowych-w-grudziadzu/rekrutacja-uczniowie/.

TERMIN REKRUTACJI UPŁYWA 10 PAŹDZIERNIKA 2019 r.. Formularze rekrutacyjne należy składać w bibliotece szkolnej oraz u nauczycieli prowadzących zajęcia (zał. 1, 2, 3). Prosimy wypełniać je drukowanymi literami ! Do pobrania: formularz, deklaracja, oświadczenie. Każdy uczeń dostarcza te trzy dokumenty ! Każdy uczeń może wziąć udział w kilku zajęciach !

 ZAJĘCIA PROWADZONE W SZKOLE:
1) zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii
2) zajęcia rozwijające z j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii
3) TIK wspomaga uczenie się (jak się uczyć) - 2 grupy

ZAJĘCIA ON-LINE KOŃCZĄCE SIĘ MIĘDZYNARODOWYM CERTYFIKATEM VCC UZNAWANYM NA RYNKU PRACY:
1) Programy biurowe - praktyczne wykorzystanie w tworzeniu i obróbce treści - 3 grupy
2) Praktyczne zastosowanie multimediów w projektowaniu graficznym 1 grupa
3) Grafika komputerowa - podstawy - 2 grupy
4) Oprogramowanie biurowe w praktyce. Wprowadzenie do obsługi pakietu aplikacji biurowych - 3 grupy
5) Kompetencje cyfrowe DigComp (3 obszary: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści), poziom A- 3 grupy
6) Sieci komputerowe - podstawy administrowania - 1 grupa

 

 

 

 

­