1. Kadra

Page preview Kadra
kadra III LO

Dyrektor: Roman Cegiełkowski

Wicedyrektor: Marzena Remiś

Na emeryturze:

 • Mieczysław Kucharski (dyrektor szkoły; j. rosyjski)

  Barbara Badalewska (pedagog szkolny, wiedza o społeczeństwie)

  Władysława Czyż (matematyka)

  Sylwia Pawłowska (matematyka, informatyka)

  Lidia Radecka (chemia, przyroda)

  Krzysztof Siedlecki (wychowanie fizyczne)

  Urszula Siwak-Maciejewska (j. rosyjski)

  Elżbieta Wojciechowska (wychowanie fizyczne)

  Maria Woźniak (matematyka)

Odeszli

 • śp. Jerzy Kulwicki (dyrektor szkoły; matematyka)

  śp. Marcin Sulerzycki (matematyka, informatyka)

   

Kadra pedagogiczna:

 • biblioteka: Janina Guniewicz

  pedagog: Mariola Józefowicz-Kozłowska

   

  biologia, przyroda: Barbara Stopikowska

  chemia: Tomasz Węgielewski

  edukacja dla bezpieczeńtwa, edukacja obronna: Barbara Stopikowska

  fizyka: Joanna Grzemska

  geografia, przyroda: Izabela Markowska

  historia: Kamilla Piasecka, Łukasz Piasecki, Marzena Remiś

  historia i społeczeństwo: Kamilla Piasecka, Łukasz Piasecki

  historia wojskowości: Marzena Remiś

  informatyka, bezpieczeństwo sieci: Łukasz Kowalewski

  język angielski: Grzegorz Chabasiński, Ewa Przybylska-Dyńska, Joanna Trędowska

  język niemiecki: Justyna Znaniecka-Choim, Małgorztata Żołądź

  język polski: Joanna Dondelewska, Piotr Pik, Agnieszka Sokalska

  matematyka: Roman Cegiełkowski, Joanna Grzemska, Joanna Hanuś

  podstawy przedsiębiorczości: Maria Gizicka

  religia: ks. Artur Stachowski, ks. Piotr Śliwiński

  wiedza o kulturze: Kamilla Piasecka

  wiedza o społeczeństwie: Kamilla Piasecka, Łukasz Piasecki

  wychowanie fizyczne: Ewa Bartoszewska, Agnieszka Strojna

   

Page preview Biblioteka

Od 1 września 2004 r. biblioteka funkcjonuje samodzielnie w strukturach III LO i gromadzi zbiory od podstaw. Od lutego 2008 r. mieści się w oddzielnych pomieszczeniach: wypożyczalni i czytelni ze stanowiskami komputerowymi. Swe zasoby powiększa głównie dzięki darom od Rady Rodziców, nauczycieli, uczniów, organizowanym zbiórkom. Biblioteka jest skomputeryzowana.

OFERTA BIBLIOTEKI:

 • z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz rodzice
 • biblioteka gromadzi oprócz lektur, książek popularnonaukowych i literatury pięknej następujące materiały: informatory maturalne, przykładowe testy i arkusze egzaminacyjne, informatory wyższych uczelni, dokumenty regulujące pracę szkoły.

W naszej bibliotece uczeń:

 • zawsze znajdzie książkę dla siebie,
 • może zostać wpisany na Honorową Listę Przyjaciół Biblioteki
 • zapozna się z tradycyjnymi i nowoczesnymi źródłami informacji
 • nauczy się posługiwać najnowszymi technologiami w opracowywaniu i tworzeniu informacji
 • nauczy się sprawnego wyszukiwania i przetwarzania informacji
 • przygotuje się do lekcji, odrobi zadania domowe,  wyszuka materiały do referatów, prezentacji itp.

Do dyspozycji uczniów są stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz drukarka (tylko czarny tusz).

 

 

 

Page preview Rada Rodziców

Dziękujemy wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki na Radę Rodziców.

Informujemy, że osoby chętne mogą wpłacać pieniądze na nasze konto:

BGŻ BNP Paribas nr r-ku: 42 2030 0045 1110 0000 0384 2780

Skład

Zarząd:

Przewodnicząca: Katarzyna Górna

Zastępca: Mariusz Miraszewski

Sekretarz: Beata Kmiecik 

Skarbnik: Jarosław Paprocki

 

 Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Ludgarda Kaszubowska

Zastępca: Robert Kamiński

Sekretarz: Małgorzata Grabowska

Harmonogram spotkań

16 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.45

10 października 2019 r. (czwartek) o godz. 16.oo

7 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 16.oo

12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 15.45

16 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00

5 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 16.oo

16 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00

28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 15.45

18 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 16.oo

27 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 16.oo

Harmonogram wywiadówek

16 września 2019 r. (poniedziałek)

godz. 16.30 ; spotkanie z rodzicami i wybór członków Rady Rodziców

12 grudnia 2019 r. (czwartek)

spotkanie z rodzicami klas I, II, III; podanie zagrożeń ocenami niedostatecznymi

16 stycznia 2020 r. (czwartek), godz. 17.oo

spotkanie z rodzicami klas I, II, III

26 marca 2020 r. 

spotkanie z rodzicami klas I, II, III; podanie zagrożeń ocenami niedostatecznymi w kl. III

28 maja 2020 r. (czwartek)

spotkanie z rodzicami klas I, II; podanie zagrożeń ocenami niedostatecznymi.

 

Page preview Jan Paweł II

Jan Paweł II patronem naszej szkoły

Szkoła otrzymała imię Jana Pawła II na mocy Uchwały nr VII/23/07 Rady Miejskiej Grudziądza z 28 marca 2007 r. Uroczystość nadania imienia i wręczenia szkole sztandaru odbyła się 19 października 2007 r. 

Wybraliśmy Jana Pawła II na naszego patrona, ponieważ swoim życiem i czynami zaświadczał, iż jest i będzie dla nas wzorem, ponieważ wskazywał na wartości bez których życie traci sens, nie jest wystarczające.

O Janie Pawle II

 • Życie i pontyfikat Karola Wojtyły
 • Jan Paweł II
 • puzzle

Aplikacja JP2. Cytaty Jana Pawła II  (Android, IOS)

To narzędzie, dzięki któremu każdego dnia możesz otrzymać cytat z myśli Patrona na swój telefon. Aplikacja powstała z okazji kanonizacji Jana Pawła II i daje możliwość poznania Jego nauki, inspiracji i codziennych obowiązków. Dodatkową atrakcją są zakładki z Czytaniami Dnia oraz Ewangelią. Aplikacja dostępna jest tutaj oraz w App Store..

Page preview Sekretariat

Godziny otwarcia:

Sekretariat czynny jest

od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do godz. 15.30

Duplikat legitymacji/świadectwa

Opłaty za wydanie duplikatu świadectwa/legitymacji szkolnej wynoszą:

 • legitymacji szkolnej  9 złotych
 • świadectwa ukończenia szkoły/dojrzałości  26 złotych

Podstawa prawna:
Duplikaty świadectw i legitymacji wydaje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. (Dz. U. poz. 170 z późn. zm.).

Page preview Pielęgniarka

Godziny otwarcia:

poniedziałek - gabinet nieczynny

wtorek 8.00 - 12.00

środa - gabinet nieczynny

czwartek 8.00 - 15.35

piątek  - gabinet nieczynny

 

W gabinecie:

 • udziela się porad ambulatoryjnych
 • udziela się pierwszej pomocy
 • prowadzona jest promocja zdrowia w  ramach działań profilaktycznych
 • wykonuje się testy przesiewowe (pomiar wzrostu i wagi, badanie ciśnienia, badanie wzroku)
 • prowadzony jest nadzór nad uczniami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi

Opieka stomatologiczna

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej poinformował, że od 18 listopada 2019 r. Przychodnia rozpocznie badania profilaktyczne w ramach świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

Badania profilaktyczne wykonywane będą zawsze we wtorki w godz. 8.00-11.00  w budynku nr 3 przy ul. Legionów 57. Istnieje możliwość przyjęć grupy dzieci oraz indywidualnych pacjentów. 

Rejestracja pod nr tel. 56 64 40 971 lub 261 48 31 63. 

Leczenie stomatologiczne odbywać się będzie w innych terminach po uprzedniej rejestracji. 

Każdorazowo na badanie profilaktyczne lub leczenie konieczna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna dziecka - formularz do pobrania

 

8. Pedagog

Page preview Pedagog

Godziny pracy:

poniedziałek 10.00 - 14.00

wtorek 9.30 - 13.30

środa 9.30 - 13.30

czwartek 11.00 - 15.00

piątek 9.30 - 13.30

W gabinecie:

 • udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wysłucha i zrozumie
 • w razie trudności i niepowodzeń skieruje do specjalisty
 • zorganizuje pomoc materialną, jeśli wymaga tego sytuacja

Masz problem i nie potrafisz go rozwiązać ? Przyjdź !

Projekty edukacyjne

Informatyczne zielone garnizony

Jest to pilotażowy program MON-u realizowany tylko w 12. szkołach w Polsce.  Założeniem jest praktyczne przygotowanie informatyków – specjalistów mogących znaleźć zatrudnienie po ukończeniu szkoły w rodzinnych miejscowościach czy kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.  W naszej szkole realizujemy specjalność bezpieczeństwo sieci. W celu wyposażenia pracowni komputerowej w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie niezbędne do realizacji programu, otrzymaliśmy dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości stu tysięcy złotych.  Projekt realizujemy od r. szk. 2016/2017 w liceum 3-letnim w klasie I, II, III. W r. szk. 2019/2020 kontynuowany będzie przez grupę w klasie I c.

Różowa wstążeczka

Projekt realizujemy od r. szk. 2002/2003.  Jest on skierowany do uczennic klas drugich oraz ich matek. W jego ramach odbywają się konkursy wiedzy o nowotworach, zdrowym stylu życia, prelekcje specjalistów ze Szpitala Miejskiego w Grudziądzu, pokazy filmów instruktażowych i ćwiczenia umiejętności poszukiwania guzka piersi na specjalnym fantomie. Celem nadrzędnym powyższych działań jest zachęcenie dziewcząt i ich mam, aby dbały o siebie i swoje zdrowie. Ważne jest, aby już w szkole średniej uczennice zostały przygotowane do samobadania piersi i aby ten nawyk został im przez całe życie. Organizatorem akcji jest p. Barbara Stopikowska.

Szkoła Sukcesu

Projekt objął we wrześniu 2009 r. grupę uczniów klas I, którzy kształcili swoje umiejętności do kwietnia 2013 r. Był w całości finansowany ze środków UE, organizatorem był English Unlimited. Celem było opracowanie i wdrożenie zintegrowanego, ponadregionalnego programu nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT w dwóch wersjach językowych: angielskiej i niemieckiej.  III LO prowadziło zajęcia z języka niemieckiego. W ciągu trzech lat każdy uczeń  wziął udział łącznie w 300. godz. lekcyjnych zajęć z języka niemieckiego,  28. miesięcznych modułach indywidualnych autorskich zajęć z przedsiębiorczości prowadzonych e-learningowo i podczas spotkań z nauczycielem, kilkudziesięciu regularnych spotkaniach za pośrednictwem platformy e-learningowej z pracownikiem naukowym UG. Uczniowie byli włączeni w ponadregionalny proces tworzenia i wzajemnej oceny przygotowywanych przez siebie projektów, których końcowym rezultatem był informator turysty oraz informator inwestora w trzech wersjach językowych - polskiej, angielskiej i niemieckiej. W ramach projektu zorganizowano wakacyjne obozy naukowe w Gdańsku w lipcu 2011 r. oraz w lipcu 2012 r.
Link do strony internetowej projektu: www.szkoła-sukcesu.eu

Świat wartości

Od r. szk. 2013/2014 do końca r. szk. 2014/2015 realizowany był program wychowawczy zatytułowany Świat wartości. Wypełniał on misję naszej szkoły - kształtowanie u uczniów odpowiedzialności, szacunku, uczciwości, umiejętności współpracy, odwagi, projektowania działań, wiary w siebie, poszanowania prawa tolerancji, wzmacniania nawyków zdrowego trybu życia. Mocny system wartości to skuteczne narzędzie życiowego sukcesu, obrona przed błędnymi wyborami i złymi wpływami z zewnątrz. Wartości moralne przynoszą niekwestionowane korzyści osobiste tym, którzy je praktykują: nadają życiu sens, stanowią drogowskaz w stosunkach międzyludzkich, dają poczucie bezpieczeństwa. Ponadto program ten przygotował całą naszą społeczność szkolną emocjonalnie i duchowo na kanonizację naszego Patrona, Jana Pawła II oraz obchody 25-lecia powstania szkoły, które miały miejsce w październiku 2014 r.
Program realizowany był na godzinach wychowawczych. Omówienie poszczególnych wartości dostępne było także na gazetce pedagoga szkolnego.

Nauczanie i wychowanie w grudziądzkich szkołach gwarancją dobrego startu i kontynuacji drogi edukacyjnej

Projekt realizowany był w r. szk. 2010/2011; był   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Obejmował zajęcia  wyrównawczo-dydaktyczne z matematyki, fizyki, chemii, j. niemieckiego; przygotowujące do matury z matematyki, j. niemieckiego, j. angielskiego, biologii, wiedzy o społeczeństwie; ponadto: kółko biologiczne, chemiczne, informatyczne oraz zajęcia terapeutyczne.

Grudziądzkie szkoły perspektywą rozwoju drogi edukacyjnej i zawodowej dzieci i młodzieży

Był to projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowany w r. szk. 2009/2010. Prowadzono wówczas zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne z matematyki, fizyki, chemii, j. niemieckiego, historii oraz zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności: „Jak się uczyć?”, „Internet w pracy samokształceniowej”, „Rola menadżera w przedsiębiorstwie” oraz zajęcia terapeutyczne.

Współpraca

Anne Frank Schule w Gütersloh

Po raz pierwszy nawiązaliśmy kontakt w roku 1995, co zaowocowało wieloletnią wymianą młodzieży i nauczycieli obu szkół w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Deutch-Polnisches Jugendswerk.

8 Batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego

Współpracujemy od 13 maja 2011 r. w celu popularyzowania wśród młodzieży działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno-obronnej, rozwijania zainteresowania młodzieży służbą w siłach Zbrojnych RP.

W ramach współpracy odbywają się zajęcia z musztry, strzelania, prowadzone są ćwiczenia na poligonie. Młodzież uczestniczy w konkursach organizowanych przez Jednostkę, np. "Sprawny jak żołnierz", plastycznych itp.

Związek Strzelecki Strzelec

Lorem ipsum dolor sit amet, dolor tollit eum et, id nobis argumentum vix. His quaeque patrioque philosophia ut, cu has facete everti inimicus. Ne mei dissentiet eloquentiam contentiones, et quot delenit torquatos usu. Alii omittam assentior eam ad. Populo invidunt invenire per an.
JS 3301 Grudziądz

Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Zakład Karny

Współpracujemy z Komendą Miejską  Policji, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Strażą Miejską w Grudziądzu i Zakładem Karnym nr 1 w Grudziądzu.  W jej ramach uczniowie odwiedzają wymienione jednostki, gdzie zapoznają się z warunkami pracy tych służb.

Młodzieżowa Rada Miejska w Grudziądzu

Radna reprezentująca III LO:

Jessika Langowska kl. II a

Działania w r. szk. 2018/19

 1. Zbiórka funduszy poprzez kiermasz ciast na rzecz Jarka Lewandowskiego, chorego na nowotwór kości (29.11.2018 r.).
 2. Udział w wyjeździe do Sejmu i Senatu  zorganizowanego przez posła Tomasza Szymańskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości .
 3. Spotkanie młodzieży "Młodzi Samorządni 2.0 - Głos Należy do Nas"(10.01.2019 r.).
 4. Marsz "Stop mowie nienawiści".
 5. Debata "Miłość się nie pisze, miłość się czuje" (współorganizator).
 6. Obchody Dnia Autyzmu - 2 kwietnia 2019 r.
 7. Spotkanie z Prezydentem Miasta, Maciejem Glamowskim i przedstawienie postulatów młodzieży dotyczących zmian w Grudziądzu.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego III LO

(od II sem. 2018/2019)

Przewodnicząca:  Nikoletta Noch kl. II b
Zastępca:  Dominik Deja kl. II c
Członkowie Zarządu: Krzysztof Górny kl. I c,  Bartek Wiśniewski kl. I c

 

 

Page preview Baza wiedzy

Varia

Centrum Nauki Kopernik 

Dzieje.pl . Portal historyczny 

EdukacjaFilmowa.pl  

Historia.org.pl  

Junior media i ...tworzysz gazetę 

Matmana6.pl

Narzędzia i aplikacje internetowe  

Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej 

Wybierz studia (informacje o uczelniach, kierunkach)

 

Krzyżówka ks. Artura

Adresy e-mail nauczycieli:

Byszko- Zagubień Beata  beate7@tlen.pl 
Chabasiński  Grzegorz g.chabasinski@gmail.com
Cegiełkowski Roman  romancegielkowski@gmail.com 
Ciekot Irmina irminaoles@wp.pl 
Giemza Marzena mathiak@gazeta.pl
Grzemska Joanna joannagrzemska3lo@gmail.com 
Guniewicz Janina j.guniewicz@gmail.com
Hanuś Joanna hanus.joanna3lo@gmail.com 
Heinrich Agnieszka agap1014@wp.pl
Jędrzejewska-Sierant Ewa ewaa19@op.pl
Kędzior Tomasz tomasz.kedzior@interia.pl
Lewandowski   Rafał   r.lewandowski1077@gmail.com 
Magdowski Michał  magdowskim@gmail.com 
 Markowska Izabela markowska3lo@gmail.com
 Piasecka Kamilla kpiasecka.3lo@gmail.com
 Piasecki Łukasz swen48@wp.pl 
Pik Piotr  piotr_pik@interia.pl 
 Przybylska Dyńska Ewa  ebi15@op.pl 
 Rezmer Dorota dorota-rezmer@wp.pl
Stachowski Artur stachartu@gmail.com 
Stopikowska Barbara stopikowska3lo@gmail.com
 Strojna Agnieszka  agnieszkastrojna77@gmail.com
 Śliwiński Piotr piotrsl7@wp.pl 
Trędowska Joanna joanna.tredowska.3lo@gmail.com
 Węgielewski Tomasz wegielewski3lo@gmail.com
Znaniecka Justyna  justazna1@gmail.com 

 

Drogi ósmoklasisto !

Przygotowaliśmy dla Ciebie podstawowe informacje o naborze oraz naszą ofertę w liceum czteroletnim. Przeczytaj te informacje uważnie, abyś dokonał właściwego wyboru i z sukcesem przeszedł przez proces rekrutacji na r. szk. 2020/2021.

 

Planujemy otwarcie następujących klas:

KLASA I A (TZW. OGÓLNA)

Klasa ogólna jest doskonałą ofertą dla młodzieży niezdecydowanej, co do wyboru konkretnego profilu.W klasie o profilu ogólnym proponujemy zakres przedmiotów rozszerzonych, który pozwala absolwentowi na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów. Klasa ta umożliwia przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie lub biologii, chemii, fizyki oraz matematyki lub geografii, z wybranego języka obcego (angielskiego lub niemieckiego). Ponadto, jako przedmioty uzupełniające, nauczane będą: j. polski dla ciebie, matematyka dla ciebie.

Profil ten przygotowuje do podjęcia studiów zarówno na kierunkach ścisłych, jak i humanistycznych np. prawo i administracja, nauki społeczne, ochrona środowiska, geografia, stosunki międzynarodowe, turystyka, rekreacja, lingwistyka stosowana, europeistyka, psychologia, pedagogika.

Ucząc się w tej klasie możesz:

 • uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym
 • uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich
 • brać udział w olimpiadach i konkursach tematycznych
 • wyjechać na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh
 • brać udział w różnych projektach, np.: w Szkolnej Drużynie Ratownictwa Przedmedycznego, w Szkolnym Zespole Muzycznym TENDO, w Związku Strzeleckim "Strzelec"
 • doskonalić wiedzę z chemii z elementami chemii sądowej
 • uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych, rajdach, poligonach, zajęciach samoobrony, strzeleckich, musztrach
 • rozwijać zainteresowania teatralne i dziennikarskie
 • rozwijać swoje pasje w kołach zainteresowań

W klasie nauczany będzie j. angielski i j. niemiecki na zasadzie kontynuacji lub od podstaw w zależności od nauczanego języka w szkole podstawowej.

KLASA I B, I c  (TZW. KLASY MUNDUROWE)

Oferta skierowana jest do absolwentów, którzy oprócz kształcenia ogólnego przewidzianego w programie liceum, są zainteresowani poznaniem specyfiki służb mundurowych w ramach realizacji przedmiotów uzupełniających (historia wojskowości, język angielski w służbach mundurowych) i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. W klasie o tym profilu planuje się przygotowanie do matury w zakresie rozszerzonym z dwóch wybranych  przedmiotów.

Poznanie problematyki specyfiki pracy służb mundurowych to wybór atrakcyjnej, zaszczytnej i mogącej zaspokoić aspiracje życiowe ścieżki kariery zawodowej.

Kandydatów do tej klasy powinna cechować otwartość na zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, sprawność fizyczna, chęć pracy zespołowej. W ciągu czterech lat pobytu w liceum zdobędą podstawy wiedzy teoretycznej na temat pracy służb mundurowych oraz wiedzy praktycznej w zakresie technik samoobrony, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych, musztry i ratownictwa przedmedycznego.

Absolwenci tej klasy po czterech latach nauki otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności w zakresie służb mundurowych.

Ucząc się w tej klasie możesz:

 • uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym
 • poznać specyfikę pracy w służbach mundurowych
 • uzyskać wysoką sprawność fizyczną, praktyczne umiejętności z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedmedycznej
 • przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach cywilnych w zakresie bezpieczeństwa narodowego i wojskowego
 • podnieść kompetencje językowe ( przedmiot uzupełniający: język angielski w służbach mundurowych)
 • zdobyć umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodyscypliny
 • wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych w liceum
 • brać udział w różnych projektach, np.: w Związku Strzeleckim "Strzelec", w Szkolnej Drużynie Ratownictwa Przedmedycznego, w Szkolnym Zespole Muzycznym TENDO
 • korzystać z wiedzy i doświadczenia żołnierzy zawodowych jednostek: CSLog i JW1109 zapewniającej wysoką jakość w realizacji specjalistycznego programu
 • doskonalić wiedzę z chemii z elementami chemii sądowej
 • uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich
 • brać udział w olimpiadach i konkursach tematycznych
 • wyjechać na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh
 • rozwijać zainteresowania teatralne i dziennikarskie

W klasie nauczany będzie j. angielski i j. niemiecki na zasadzie kontynuacji lub od podstaw w zależności od nauczanego języka w szkole podstawowej.

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole

W zajęciach pozalekcyjnych mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły bez względu na to, do której klasy uczęszczają.

 

Szkolne kółka, fakultety

 

Szkolny zespół muzyczny Tendo

Szkolna Drużyna Ratownictwa Przedmedycznego

Szkolne kółko dziennikarskie (gazetka Wieści z Trójki)

Szkolne Kółko PCK

Szkolne Kółko Caritas

Koło militarno-historyczne

Związek Strzelecki Strzelec

fakultety maturalne z przedmiotów zdawanych na maturze

zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

 

Zajęcia w klasach mundurowych

We wszystkich klasach mundurowych (we współpracy z jednostką wojskową i prowadzone przez żołnierzy zawodowych) realizowane jest szkolenie doskonalące obejmujące:

 • podstawy taktyki
 • przemieszczanie, szyki piesze
 •  marsze kondycyjne
 • podstawy walki wręcz
 • łaczność
 • zajęcia inżynieryjno-saperskie 
 • obrona przed bronią masowego rażenia
 • wystawianie posterunków honorowych 

 

 

 

­