Drogi gimnazjalisto !

Przygotowaliśmy dla Ciebie podstawowe informacje o naborze oraz naszą ofertę w liceum trzyletnim. Przeczytaj te informacje uważnie, abyś dokonał właściwego wyboru i z sukcesem przeszedł przez proces rekrutacji na r. szk. 2019/2020.

Planujemy otwarcie następujących klas:

Klasa I a (tzw. humanistyczno-biomedyczna)

Grupa humanistyczna w klasie I a - stworzona została z myślą o uczniu, który posiada szerokie zainteresowania humanistyczne (historia, literatura, kultura antyczna, teatr, film, historia sztuki). Nauka w tej klasie służy rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym. Absolwenci mogą w przyszłości studiować na kierunkach uniwersyteckich m.in. prawo, administrację, politologię, filologię polską, historię, historię sztuki, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, politologię, nauki społeczne, socjologię czy pedagogikę. Możliwe jest również podjęcie studiów artystycznych w szkole teatralnej i filmowej.

Ucząc się w tej grupie:

•    przeżyjesz prawdziwą przygodę, wyjeżdżając do teatrów, galerii, muzeów i miejsc pamięci narodowej,
•    dasz wyraz swoim umiejętnościom aktorskim i muzycznym, np. w Szkolnym Zespole Muzycznym TENDO,
•    rozwiniesz swoje możliwości pracy społecznej w środowisku,
•    na lekcjach WOS-u będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach w sądzie, prowadzić dyskusje z przedstawicielami samorządu lub współpracować w Młodzieżowej Radzie Miejskiej,
•    masz szansę wyjechać na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh,
•    rozwiniesz zainteresowania dziennikarskie w szkolnej gazetce,
•    skorzystasz z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych w liceum.


Grupa biomedyczna w klasie I a - nauka w tej grupie, to nie tylko lekcje biologii i chemii, to także zajęcia praktyczne, które umożliwią Ci osiągnięcie umiejętności niezbędnych do zdania na wysokim poziomie matury z przedmiotów wiodących. Z pomocą zaangażowanej i doświadczonej kadry nauczycieli będziesz mógł przygotować się do podjęcia studiów na wielu pokrewnych kierunkach studiów, np. medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, biochemia, biotechnologia, ratownictwo, ochrona środowiska, chemia, biologia, fizjoterapia, psychologia, kosmetologia.

Ucząc się w tej grupie możesz:
•    być członkiem Szkolnej Drużyny Ratownictwa Przedmedycznego,
•    doskonalić wiedzę z chemii z elementami chemii sądowej,
•    uczestniczyć w wielu naukowych projektach realizowanych w szkole,
•    sprawdzać swoją wiedzę w konkursach przedmiotowych i olimpiadach,
•    wyjechać na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh,
•    uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych o tematyce ekologicznej.

Klasa I b  (tzw. klasa mundurowa)
Oferta skierowana jest do absolwentów, którzy oprócz kształcenia ogólnego przewidzianego w programie liceum, są zainteresowani poznaniem specyfiki służb mundurowych w ramach realizacji przedmiotów uzupełniających ( historia wojskowości, język angielski w służbach mundurowych i matematyka dla ciebie) i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. W klasie o tym profilu planuje się przygotowanie do matury w zakresie rozszerzonym z dwóch wybranych  przedmiotów.
Poznanie problematyki specyfiki pracy służb mundurowych to wybór atrakcyjnej, zaszczytnej i mogącej zaspokoić aspiracje życiowe ścieżki kariery zawodowej.
Kandydatów do tej klasy powinna cechować otwartość na zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, sprawność fizyczna, chęć pracy zespołowej. W ciągu trzech lat pobytu w liceum zdobędą podstawy wiedzy teoretycznej na temat pracy służb mundurowych oraz wiedzy praktycznej w zakresie technik samoobrony, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych, musztry i ratownictwa przedmedycznego.
Absolwenci tej klasy otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności w zakresie służb mundurowych.
Ucząc się w tej klasie możesz:
•    uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym
•    poznać specyfikę pracy w służbach mundurowych
•    uzyskać wysoką sprawność fizyczną, praktyczne umiejętności z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedmedycznej
•    przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach cywilnych w zakresie bezpieczeństwa narodowego i wojskowego
•    podnieść kompetencje językowe ( przedmiot uzupełniający: język angielski w służbach mundurowych)
•    zdobyć umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodyscypliny
•    wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych w liceum
•    brać udział w różnych projektach, np.: w Związku Strzeleckim "Strzelec", w Szkolnej Drużynie Ratownictwa Przedmedycznego, w Szkolnym Zespole Muzycznym TENDO
•    korzystać z wiedzy i doświadczenia żołnierzy zawodowych jednostek: CSLog i JW1109 zapewniającej wysoką jakość w realizacji specjalistycznego programu
•    doskonalić wiedzę z chemii z elementami chemii sądowej
•    uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich
•    brać udział w olimpiadach i konkursach tematycznych
•    wyjechać na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh
•    rozwijać zainteresowania teatralne i dziennikarskie
W klasie nauczany będzie j. angielski i j. niemiecki na zasadzie kontynuacji lub od podstaw w zależności od nauczanego języka w szkole podstawowej.

Klasa I c (tzw. mundurowo-informatyczna)
Oferta skierowana jest do absolwentów gimnazjum, którzy oprócz kształcenia ogólnego przewidzianego w programie liceum, są zainteresowani poznaniem specyfiki służb mundurowych w ramach realizacji przedmiotów uzupełniających ( historia wojskowości, język angielski w służbach mundurowych i matematyka dla ciebie) i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
Na obowiązkowych dodatkowych zajęciach w 3-letnim cyklu kształcenia realizowany będzie autorski projekt MON-u Informatyczne zielone garnizony o specjalności bezpieczeństwo sieci. Grupa ta jest przeznaczona dla uczniów, którzy chcą zdobyć wiedzę nt. cyberbezpieczeństwa, konfiguracji, zabezpieczeń sieci i komputerów osobistych. Szkolenie zakończy się certyfikatem Akademii CISCO.
W klasie nauczany będzie j. angielski i j. niemiecki na zasadzie kontynuacji lub od podstaw w zależności od nauczanego języka w gimnazjum.
 
Ucząc się w tej klasie możesz:
•    poznać specyfikę pracy w służbach mundurowych,
•    uzyskać wysoką sprawność fizyczną, praktyczne umiejętności z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedmedycznej,
•    przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach cywilnych w zakresie bezpieczeństwa narodowego i wojskowego,
•    podnieść kompetencje językowe ( przedmiot uzupełniający: język angielski w służbach mundurowych),
•    zdobyć umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodyscypliny,
•    wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych w liceum,
•    brać udział w różnych projektach, np.: w Związku Strzeleckim "Strzelec", w Szkolnej Drużynie Ratownictwa Przedmedycznego, w Szkolnym Zespole Muzycznym TENDO,
•    korzystać z wiedzy i doświadczenia żołnierzy zawodowych jednostek: CSLog i JW1109 zapewniającej wysoką jakość w realizacji specjalistycznego programu.

TYLKO U NAS !

W klasie I b oraz I c nauczane będą przedmioty: język angielski w służbach mundurowych, historia wojskowości, edukacja obronna, język polski dla ciebie.

W klasie I a, b, c nauczany będzie w zakresie podstawowym  przedmiot matematyka dla ciebie. 

 

UWAGA !

We wszystkich klasach nauczany będzie j. angielski i j. niemiecki na zasadzie kontynuacji lub od podstaw w zależności od nauczanego języka w gimnazjum.

Przedmioty do wyboru nauczane w zakresie rozszerzonym:
j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy, matematyka, chemia, chemia z elementami chemii sądowej, biologia, geografia. Grupa oddziałowa lub międzyoddziałowa powstanie, jeśli liczba uczniów będzie stanowiła minimum dwanaście  osób. 

 

 

­