Zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole

W zajęciach pozalekcyjnych mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły bez względu na to, do której klasy uczęszczają.

 

Szkolne kółka, fakultety

 

Szkolny zespół muzyczny Tendo

Szkolna Drużyna Ratownictwa Przedmedycznego

Szkolne kółko dziennikarskie (gazetka Wieści z Trójki)

Szkolne Kółko PCK

Szkolne Kółko Caritas

Koło militarno-historyczne

Związek Strzelecki Strzelec

fakultety maturalne z przedmiotów zdawanych na maturze

zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

 

Zajęcia w klasach mundurowych

We wszystkich klasach mundurowych (we współpracy z jednostką wojskową i prowadzone przez żołnierzy zawodowych) realizowane jest szkolenie doskonalące obejmujące:

  • podstawy taktyki
  • przemieszczanie, szyki piesze
  •  marsze kondycyjne
  • podstawy walki wręcz
  • łaczność
  • zajęcia inżynieryjno-saperskie 
  • obrona przed bronią masowego rażenia
  • wystawianie posterunków honorowych 

 

 

 

­