Wzrastać w mądrości ku wiedzy, prawdzie, dobru i pięknu.

 

Informujemy, że dni 8, 9, 10 czerwca 2020 r. w związku z pisemnym egzaminem maturalnym z j. polskiego , matematyki i j. angielskiego są dniami wolnymi od zdalnych zajęć dydaktycznych . Przypominamy także, że 11 i 12 czerwca 2020 r. to także dni wolne od zajęć dydaktycznych w związku z obchodami Bożego Ciała.

 

Wyróżniają nas:

 

 

 

­