Wzrastać w mądrości ku wiedzy, prawdzie, dobru i pięknu.

 

Nie drżyj nigdy wobec ciosu, nie załamuj rąk w potrzebie, ale słuchaj serca głosu i odważnie idź przed siebie ! 

Z okazji Dnia Dziecka składamy naszym uczniom życzenia wszelkiej pomyślności ! Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz pracownicy szkoły.

 

Wyróżniają nas:

 

 

 

­