Wzrastać w mądrości ku wiedzy, prawdzie, dobru i pięknu.

 

Wszystkich przystępujących do egzaminu maturalnego prosimy o zapoznanie się z następującym dokumentem:  Najważniejsze informacje dotyczące matury 2020 r. Ponadto informujemy ze każdy uczeń przystępujący do egzaminu maturalnego  zobowiązany jest do dostarczania  poniższego oświadczenia przed KAŻDYM zdawanym pisemnym egzaminem maturalnym.   Oświadczenie można pobrać tutaj lub napisać odręcznie. Poprawka w treści dotyczy godziny egzaminu poprawkowego 8 września 2020 r. (Opublikowano 22 maja 2020 r.; popr. 29.05.2020). Absolwenci z lat ubiegłych informację o egzaminie otrzymają na podany e-mail po 1 czerwca 2020 r.

 

Wyróżniają nas:

 

 

 

­