Wzrastać w mądrości ku wiedzy, prawdzie, dobru i pięknu.

 

Uczniowie klas III proszeni są o zwrot wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej  pomiędzy  godz.  8.30  a 14.30 w następującym porządku:

kl. III a – 19 maja 2020 r.,
kl. III b -  20 maja 2020 r.
kl. III c - 21 maja 2020 r. 

Książki należy składać do wyznaczonego miejsca w korytarzu przy wejściu  do szatni. Nie ma potrzeby zostawiania informacji o nazwisku czytelnika.
W piątek, 22 maja 2020 r.  do godz. 15.00  zostanie wysłana informacja  do uczniów, którzy nie zostaną rozliczeni w podanym terminie; brak informacji tego dnia oznaczać będzie rozliczenie się i podpisanie obiegówki  przez bibliotekę.  

 

Wyróżniają nas:

 

 

 

­