Wzrastać w mądrości ku wiedzy, prawdzie, dobru i pięknu.

 

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przesyła link do opublikowanej Uchwały Nr XXIV/220/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz oraz warunków i sposobu ich przyznawania: http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2020/1229/.  Uchwała weszła w życie dziś. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wnioski proszę wysłać pocztą lub wrzucić do urn na korespondencję zlokalizowane w budynkach przy ul. Ratuszowej 1 lub ul. Sikorskiego 32-36.

 

 

Wyróżniają nas:

 

 

 

­