Wzrastać w mądrości ku wiedzy, prawdzie, dobru i pięknu.

 

9 stycznia 2020 r. odbył się w III LO etap podstawowy XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wzięło w nim udział 20 uczniów z różnych klas. Najlepsze wyniki uzyskali: I miejsce – Kamil Nolberczak (kl III a), 
II miejsce – Michał Rudkiewicz (kl. I cp),  III miejsce – Oliwer Rossa (kl. I bg).

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do brania udziału w podobnych przedsięwzięciach propagujących zachowania proekologiczne.

 

Wyróżniają nas:

 

 

 

­