Wzrastać w mądrości ku wiedzy, prawdzie, dobru i pięknu.

 

Z okazji Imienin Patrona szkoły - Jana Pawła II - w poniedziałek (4 listopada 2019 r.) uczniowie noszący imię Karol i Karolina zaproszeni zostali na słodki poczęstunek do biblioteki szkolnej w czasie dużej przerwy, gdzie spotkają się z dyrekcją szkoły i księżmi katechetami, by wspólnie uczcić pamięć o Janie Pawle II.  

 

Wyróżniają nas:

 

 

 

­