Wzrastać w mądrości ku wiedzy, prawdzie, dobru i pięknu.

 

Zajęcia realizowane będą w r. szk. 2019/2020 oraz 2020/2021 w ramach projektu unijnego „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu” w 8-osobowych grupach.
Regulamin uczestnictwa i rekrutacji wraz z załącznikami dostępny jest w sekretariacie szkoły, bibliotece szkolnej oraz pod adresem: https://projekty.syntea.pl/organizacja-zajec-pozalekcyjnych-w-szkolach-podstawowych-i-ponadpodstawowych-w-grudziadzu/rekrutacja-uczniowie/.

TERMIN REKRUTACJI UPŁYWA 10 PAŹDZIERNIKA 2019 r.. Formularze rekrutacyjne należy składać w bibliotece szkolnej oraz u nauczycieli prowadzących zajęcia (zał. 1, 2, 3). Prosimy wypełniać je drukowanymi literami ! Do pobrania: formularz, deklaracja, oświadczenie. Każdy uczeń dostarcza te trzy dokumenty ! Każdy uczeń może wziąć udział w kilku zajęciach !

 ZAJĘCIA PROWADZONE W SZKOLE:
1) zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii
2) zajęcia rozwijające z j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii
3) TIK wspomaga uczenie się (jak się uczyć) - 2 grupy

ZAJĘCIA ON-LINE KOŃCZĄCE SIĘ MIĘDZYNARODOWYM CERTYFIKATEM VCC UZNAWANYM NA RYNKU PRACY:
1) Programy biurowe - praktyczne wykorzystanie w tworzeniu i obróbce treści - 3 grupy
2) Praktyczne zastosowanie multimediów w projektowaniu graficznym 1 grupa
3) Grafika komputerowa - podstawy - 2 grupy
4) Oprogramowanie biurowe w praktyce. Wprowadzenie do obsługi pakietu aplikacji biurowych - 3 grupy
5) Kompetencje cyfrowe DigComp (3 obszary: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści), poziom A- 3 grupy
6) Sieci komputerowe - podstawy administrowania - 1 grupa

 

 

Wyróżniają nas:

 

 

 

­