Wzrastać w mądrości ku wiedzy, prawdzie, dobru i pięknu.

 

Właśnie tę sztukę obejrzeli w piątek, 29 marca 2019 r., w wersji angielskiej nasi uczniowie z kl. I, II i III. Wystawił ją TNT Theatre Britain w Kinotatrze Adria w Bydgoszczy. Wyjazd zorganizowały anglistki: J. Trędowska, E. Przybylska-Dyńska.

 

Wyróżniają nas:

 

 

 

­