Wzrastać w mądrości ku wiedzy, prawdzie, dobru i pięknu.

 

Informujemy, że zebrania z rodzicami odbędą się wg następującego planu:

14 września 2020 r. kl. I i III o godz.  16.30,

15 września 2020 r. kl. II po szkole podstawowej i gimnazjum o godz. 16.30.

W przestrzeniach wspólnych prosimy o zakładanie maseczek !

 

Wyróżniają nas:

 

 

 

­