Wzrastać w mądrości ku wiedzy, prawdzie, dobru i pięknu.

 

W zakładce Uczeń - baza wiedzy znajdują się adresy e-mail nauczycieli.

Dziś przypada 15 rocznica śmierci patrona naszej szkoły - Jana Pawła II. Niestety, w związku z zaistniałą sytuacją nie mamy możliwości, by uczcić to wspomnienie. Na stronie naszej szkoły, w zakładce Patron znajdują się linki do stron internetowych, które warto odwiedzić, by przypomnieć sobie osobę naszego wielkiego rodaka. Zachęcamy do tego wszystkich naszych uczniów. Dedykujemy wszystkim cytat Jana Pawła II. Słowa te wypowiedział w Polsce na Jasnej Górze do zgromadzonej tam młodzieży:  Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali. Pozdrawiamy wszystkich!!! Księża katecheci.

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przesyła link do opublikowanej Uchwały Nr XXIV/220/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz oraz warunków i sposobu ich przyznawania: http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2020/1229/.  Uchwała weszła w życie dziś. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wnioski proszę wysłać pocztą lub wrzucić do urn na korespondencję zlokalizowane w budynkach przy ul. Ratuszowej 1 lub ul. Sikorskiego 32-36.

 

 

Wyróżniają nas:

 

 

 

­